0242 742 71 47 - info@menatest.com.tr

Kentsel Dönüşüm Kanunları


Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi, yıkılması yeniden yapılması veya yeniden yapılandırması için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Kentsel Dönüşüm Kanunları ile bütün sürecin etkileri göz önünde bulundurularak projelerin sağlıklı bir şekilde başlatılıp tamamlanması sağlanır. Kentsel projelerin gündeme gelişinin sebebi, kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda düzenlemeler yer almaktadır. En son ise 6306 sayılı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri gündeme gelmektedir.

Ülkemizde kentsel dönüşüme ilişkin yasalar şimdiye kadar dört şekilde gerçekleştirilmiştir.

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 2985 ve 5393 sayılı yasalar kapsamında, TOKİ ile Belediyeler arasında imzalanan protokollere göre gerçekleştirilen uygulamalar.

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 5366 sayılı yasa kapsamında, SİT alanı ilan edilen alanlarda gerçekleştirilen uygulamalar.

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Proje Kanunu kapsamında, Esenboğa Havalimanı Protokol Yolu uygulamaları.

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 6306 yasası kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar.

Kentsel Dönüşüm Yasaları Hangileridir?

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 5393 sayılı Belediye Kanunu

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 775 sayılı Gecekondu Kanunu

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 5104 sayılı Kuzey Ankara Giriş, Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

https://www.gninsaat.com.tr/upload_files/yazilogo.png 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 


Bizden Haberler