0242 742 71 47 - info@menatest.com.tr

Taze Beton Deneyi


Taze Beton Kıvam Deneyi – Slump (Çökme ) Deneyi Taze betonun çökme hunisi metodu yardımıyla işlenebilirliğinin saptanması amaçlanmıştır. Deneyde TS EN 12350-2 standardı uygulanır. Taze Betondan Numune Alınması Şantiyede üretilen, transmikserle (hazır beton) getirilen veya laboratuarda hazırlanmış olan taze betonun özelliklerinin tayin edilmesi, alınan numunenin taze betonu tam olarak temsil etmesi için belirlenen metotla numune alınmasını sağlamasını sağlamaktır. Deneyde TS EN 12350-1 standardı uygulanır. Beton Basınç Dayanımı İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Kürü Bu deney, dayanım deneylerinde kullanılacak beton deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması ile ilgilidir. Deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması, deney numunesi kalıplarının hazırlanması, betonun kalıplara doldurulması, yüzeyin tesviye edilmesi, deney numunelerinin kürü ve nakliyesini içerir. Deneyde TS EN 12390-2 standardı uygulanır. Beton Basınç Dayanımı Tayini Bu deney, sertleşmiş beton deney numunelerinde basınç dayanımı tayin etmek amacı uygulanır. Deneyde TS EN 12390-3 standardı uygulanır.


Bizden Haberler