Mena Test Kentsel Dönüşüm - Haberler 

0242 742 71 47 - info@menatest.com.tr

Haberler


Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilg

Devamı...
Kentsel Dönüşümde Dilekçe Örnekleri

Kentsel Dönüşümde Dilekçe Örnekleri

Dilekçe örneklerini görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda adobe acrobat reader prog

Devamı...
Kentsel Dönüşümde Finansal Destekler

Kentsel Dönüşümde Finansal Destekler

Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Ba

Devamı...